Επιστημονική Επιτροπή

GREECE

Anagnostopoulou Christina (chanag@geo.auth.gr)
Alexopoulos Apostolos (aalexopoulos@geol.uoa.gr)
Antonakos Andreas (aantonako@yahoo.gr)
Georgiou Pantazis (pantaz@agro.auth.gr)
Kaklis Triantafyllos (kaklis@geo.auth.gr)
Kazakis Nerantzis (kazakis@geo.auth.gr)
Kalavrouziotis Ioannis (ikalabro@eap.gr)
Kallergis George (geokal1340@gmail.com)
Kallioras Andreas (kallioras@metal.ntua.gr)
Karatzas George (karatzas@mred.tuc.gr)
Karpouzos Dimitrios (dimkarp@geo.auth.gr)
Katsifarakis Konstantinos (klkats@civil.auth.gr)
Kolokytha Elpida (lpcol@civil.auth.gr)
Koumantakis Ioannis (koumantakisioannis@gmail.com)
Lambrakis Nikolaos (nlambrakis@upatras.gr)
Latinopoulos Dionisios (dlatinop@plandevel.auth.gr)
Loukas Athanasios (agloukas@topo.auth.gr)
Manakos Antonios (manakosantonis@gmail.com)
Mattas Christos (cmattas@geo.auth.gr)
Marinos Vassilios (marinosv@geo.auth.gr)
Mavromatis Theodoros (thmavrom@geo.auth.gr)
Mylopoulos Nikitas (nikitas@civ.uth.gr)
Panagopoulos Andreas (a.panagopoulos@swri.gr)
Panagopoulos George (gpanagopoulos@teimes.gr)
Papachristou Maria (mariap@geo.auth.gr)
Papadopoulou Maria (mpapadop@mail.ntua.gr)
Perleros Vasilios (perlerosv@gmail.com)
Petalas Christos (xpetalas@env.duth.gr)
Pisinaras Vasileios (vpisinar@gmail.com)
Pliakas Fotios (fpliakas@civil.duth.gr)
Spiliotis Mike (m.spiliotis@gmail.com)
Soulios George (gsoulios@geo.auth.gr)
Stamatis George (stamatis@aua.gr)
Steiakakis Manolis (stiakaki@mred.tuc.gr)
Stournaras George (stournaras@geol.uoa.gr
Theodosiou Nikolaos (niktheod@civil.auth.gr)
Tiniakos Leonardos (leotin@otenet.gr)
Tziritis Evagellos (e.tziritis@swri.com)
Vasiliou Eleni (elvas@metal.ntua.gr)
Venetsanou Panagiota (pvenetsn@geo.auth.gr)
Voudouris Konstantinos (kvoudour@geo.auth.gr)
Zagana Eleni (zagana@upatras.gr)

ABROAD

Benkaddour Abdelfattah (Morocco) (a.benkaddour@uca.ma)
Busico Gianluigi (gianluigi.busico@unicampania.it)
Chalikakis Konstantinos (France) (konstantinos.chalikakis@univ-avignon.fr)
Colombani Nicolo (Italy) (n.colombani@staff.univpm.it)
Constantinou Constantinos (Cyprus) (cconstantinou@gsd.moa.gov.cy)
D’ Alessandro Walter (Italy) (walter.dalessandro@ingv.it)
Eftimi Romeo (Albania) (eftimi@sanx.net)
Fidelibus Maria Dolores (Italy) (mariadolores.fidelibus@poliba.it)
Mastrocicco Micòl (Italy) (micol.mastrocicco@unina2.it)
Polemio Maurizio (Italy) (m.polemio@ba.irpi.cnr.it)
Stevanovic Zoran (Serbia) (zstev_2000@yahoo.co.uk)
Tizro Taheri (Iran) (ttizro@yahoo.com)
Khabat Khosravi (Iran) (khabat.khosravi@gmail.com)