Για όλους όσοι θα συμμετέχουν διά φυσικής παρουσίας στο Συνέδριο ενημερώνουμε πως θα τηρηθούν όλα τα μέτρα βάσει των διαταγμάτων και των υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα ισχύουν τη δεδομένη χρονική περίοδο και σύμφωνα με την εξέλιξη της COVID-19.

Τη δεδομένη στιγμή και με βάση τα διατάγματα, η συμμετοχή σε συνέδριο διά φυσικής παρουσίας προϋποθέτει την προσκόμιση είτε 1) αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR διάρκειας 72 ωρών ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test για την ασθένεια του COVID-19 διάρκειας 48 ωρών πριν την έναρξη του Συνεδρίου, είτε 2) πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος, είτε 3) πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ τριών μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης, με ισχύ από τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Νοείται ότι, είναι αποδεκτή για σκοπούς ελέγχου η προσκόμιση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital Covid Certificate).

Παρακαλούμε όπως έχετε στην κατοχή σας ένα εκ των πιο πάνω για έλεγχο πριν την είσοδό σας στις κτηριακές εγκαταστάσεις.

Οι οποιεσδήποτε αλλαγές που ίσως να υπάρξουν στη βάση νέων επιδημιολογικών δεδομένων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου κάτω από την ενότητα «Συνέδριο/Ανακοινώσεις». Καλείστε όπως συμβουλεύεστε συχνά την ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές.

Τελευταία ενημέρωση: 22/12/2021