Μέθοδος Υποβολής

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα πρέπει να υποβάλλουν το πλήρες κείμενο της εργασίας (4 σελίδες το μέγιστο) μέχρι την 16η Ιανουαρίου 2022.

Οι εργασίες που θα υποβληθούν θα δημοσιευθούν μετά από κρίση στους τόμους των Πρακτικών του Συνεδρίου. Οι συγγραφείς θα υποβάλλουν τις εργασίες τους μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (https://hydrogeologyconference2022.com.cy/). Αποδεκτά θα γίνονται αρχεία μορφής Word Document των Windows. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος του ηλεκτρονικού αρχείου είναι τα 20Mb.

Βήματα Υποβολής

  • Κατεβάστε το αρχείο Template_HYDROGEOLOGYCONFERENCE_2020_gr.doc από την ιστοσελίδα (Εργασίες/Οδηγίες Συγγραφής).
  • Ανοίξτε το αρχείο με λογισμικό Word Document.
  • Τροποποιείστε το αρχείο σύμφωνα με το προτεινόμενο. Αντικαταστήστε το υπάρχον κείμενο (π.χ. τίτλο, συγγραφείς, κείμενο, σχήματα, πίνακες, αναφορές κ.λπ.) με το δικό σας. Οι εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 4 σελίδες.
  • Μετονομάστε το αρχείο δίνοντας ένα καινούριο όνομα. Το τελικό όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή: Όνομα συγγραφέα_et_al.doc, όπου Όνομα Συγγραφέα θα αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα που θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
  • Υποβάλλετε την εργασία μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου μέχρι τις 16 Ιανουρίου, 2022 (Top Menu/Εργασίες/Υποβολή εργασίας)
  • Το αρχείο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20Mb. Υποβολή εργασιών μέσω φαξ/ ή email, δεν θα γίνονται αποδεκτές.