Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πρόεδρος
Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου

Αντιπρόεδρος
Κώστας Βουδούρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γραμματέας
Σταύρη Πίκουλα, Σύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου

Ταμίας
Σταύρος Σταύρου, Σύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου

Μέλη
Χρίστος Χριστοφή, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Νεραντζής Καζάκης, Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας
Ελένη Ζαγγανά, Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας
Μιχάλης Ρήγας, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Αντώνης Κολιός, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Θεοδοσία Ηρακλέους, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Εμορφία Κωνσταντινίδη, Σύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου
Νικόλας Παπαδημητρίου, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης